Kategori Budaya

BAYU PRAMANA PINAKA SUMBER KAANGGÉ NGAWI KRYA SENI

3 Jul 2019    Budaya

olih: I Kadék Dianata* Sami kauripan ring jagaté puniki madasar antuk Sang Hyang Bayu. Bayu pinaka sumber kekuatan sané nguripang sami jadma, beburon, miwah tetanduran sané wénten ring jagaté puniki. Punika mawinan, yéning bayuné puniki nénten wénten, pastika sampun punah kauripané ring jagaté. Sami jadma nénten maurip. Sami beburon pacang padem. Punika taler, sami tetanduran […]

Selengkapnya…

BAYU PRAMANA UNTENG TAKSU JAGAT BALI

3 Jul 2019    Budaya

olih: Ni Luh Putu Ariani* Manusa ring jagaté puniki madué tetiga kakuatan  dasar  sané kasinangguh tri pramana, minakadi tenaga (bayu), sabda, miwah pikenoh (idep). Sané madué kakuatan bayu kémanten kasinangguh éka pramana sekadi  taru/tetanduran, sané medué bayu sareng sabda kasinangguh dwi pramana sekadi buron, sané madue makatiga punika kawastanin tri pramana, sekadi I manusa sané […]

Selengkapnya…

TAKSU PINAKA BAYU PRAMANAN BALI

3 Jul 2019    Budaya

olih: I Wayan Mardana Putra* Yéning sampun mireng Bali sampun pastika akéh sané maosang Pulo Bali inucap inggih punika Pulo Surga, Pulo Seribu Pura, Pulo sané nyihnayang kaasrian lan kalanduhan, Pulo Ngulangunin, miwah sané lianan sané sumeken nyihnayang indik kawéntenan kaasrian lan kaluihan Pulo Bali. Bali pinaka Pulo sané kapramanain antuk makatah seni, adat lan […]

Selengkapnya…