KORUPSI

Olih:  I Komang Santika

Mula saja masebeng manis

Kema mai ngaba barang né malengis

Apang setata idup nagih tis

Kanti nyemak gaé mapipis

 

Lega….?

Lega keneh cainé né jani

Tusing kéh makeneh gati

Ulian dot ngaba férari

Kanti nyemak gaé korupsi

 

Sakit….

Sakit kenehé né jani

Ulian ninggalin pamerintahé iteh ngastiti

Liu anak korupsi nanging tusing mahukum mati

 

 

TUAH JANJI

Olih:  I Komang Santika

Engsek tangkah tiangé

ninggalin pamerintahané jani

Kema mai masebeng manis

Nanging tatujoné mamuas ngilis

 

Janji…!

Janji…!

Apa kéh tuah janji

Nanging sing ada mabukti

 

Da…! ngaku ririh

Da…! ngaku sugih

 

Yéning tuah

nyakitin rakyat padidi

Jengah…!

Benyah…!

Apa buin katagih jani

né jani

rakyat suba matangi

ulian munyi sing ada mabukti

 

I Komang Santika

embas ring Bhuana Giri, 09 April 1995, dados mahasisia semester VII, ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali,  STKIP Agama Hindu Amlapura

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Hubungi kami di WhatsApp
1