MAREBUT KURSI PANES

olih: I Nengah Wijaya Antara

 

Jani suba koné pésta rakyat

Kemu mai prejani nelokin masyarakat

Prejani ia terus ngobral janji

Kadi rasa déwékné tanpa aji

Kenehné marebutin kursi ané tis

Kanti kantongné tipis

Ujung-ujungné déwéké kene janji manis

Disubané  man kursi melah

Sapina déwéké tungkule mamunyah

Buka sasenggaké naar kacang sapina kulitné

 

PIPIS PANES

olih: I Nengah Wijaya Antara

 

Anaké liu buta ulian pipis

Tusing mikir pipis pisaga

Nyemak gaé ulian aluh

To jelema tusing demen tuyuh

Pipis

Buduh paling ulian pipis

Tusing muani tusing luh

Nénder bangunan dini-ditu

Apanga ia maan pipis

Prejani bibihné malengis

Telah pipis gidatné ané  malengis

Ténderan mangkrak

Né jani gidatné bisa kena dongkrak

Lan ditu pabalih sambilang kedék ngakak

I Nengah Wijaya Antara

embas ring Alasngandang, 24 Agustus 1986, dados mahasisia semester VII ring prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Hubungi kami di WhatsApp
1