BIKUL MADASI

olih: Ni Kadék Sriani

Aab gumi jani

Mirib suba jaman kali

Liu bikul-bikul madasi

Makrangkeng nanging tusing makunci

Bébas…. lepas… kemu mai

Kanggo kenehné luas magedi

Bikul-bikul madasi

Mategul nanging tusing matali

Meongé bengong tusing bani

Buka  macan tusing magigi

Bikul-bikul madasi

Magedi énggalin magedi

Ngalahin gumi

Da buin mai numadi

 

SANG KORUPTOR

olih: Ni Kadék Sriani

Sang Koruptor….

Pantes mula madan prédator

Ngamah sarwa kotor-kotor

Perlu ampet bungutné apang béngor

Ento jeleme-jelema koruptor

Ané makada pipis negarané bocor

Sang Koruptor…

Jelema-jelema kasohor

Otak cai mula kotor

Dumadak apang énggal amor

 

Ni Kadék Sriani

embas ring Menanga, 26 Agustus 1989, dados mahasisia semester VII  ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Hubungi kami di WhatsApp
1