SANG MENTRI

olih: Ni Komang Ari Utami

Sang Mentri

Kebaos pejabat tinggi

Makudang braya mabéla mati

Ulian  orasi apang maan suara tinggi

Sang Mentri

Dija jani mangungsi janji

Disubané mabukti dadi pilihan rakyat sami

Buka layahé tanpa tulang

aluh baan ngitukang

Sang Mentri

Panganggoné sarwa bungah

Kedudukanné di tongosé melah

Tusing inget rakyatné jani  melarat

Sang Mentri

Gajih tinggi suba sesai

Ulian proyék anggon manguluk-nguluk

Makada  rakyat cenik tertunduk

Sang Mentri

Setate lali tekéning janji

Tuah ngitungang kulawargané padidi

Sekadi bikulé ngarusuhin ngaé idupé lacur

 

 

SANG PENGUASA

olih: Ni Komang Ari Utami

Sang penguasa

Jatma  sané uning tekéning sastra

Mawibawa sangkaning rupa

Sang penguasa

Sapasira ké nika?

Ngigelang layah tanpa tulang

Malaksana corah rengka tekéning tahta

Agama suba tusing katulad

Parilaksana buka raksasa

Marikosa angga sarira

Tusing ngitung nyama miwah sawitra

Bedak tekéning harta brana

Ngaénang sengsara jatma lacur

Sinah karma phala sané lakar nglebur

 

Ni Komang Ari Utami

embas ring Kecicang, Karangasem, pinanggal 31 Desember 1994, dados mahasisia semester VII, ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Hubungi kami di WhatsApp
1