KORUPSI

Olih: Ni Putu Suarniati

Korupsi …

Sing nolih jabatan, sing nolih posisi

Makejang jatma di gumi bisa korupsi

 

Korupsi.. oh.. Korupsi

Korupsi buka i carang benalu

neket di angga ngisep sakancan kita

 

Korupsi.. oh.. Korupsi

Liu anake ngorahang Tolak Korupsi

Nanging,

Liu masi ané demen Korupsi

 

NGALIH LIANG, TRESNANÉ MAGUYANG

Olih: Ni Putu Suarniati

Ngisi liang pedidi

Ngalih untung pedidi

Yéning suba lakar mabéla pati

Pamuputné nongos di duri

Korupsi ngaé harta di guminé telah

Korupsi ngaé rakyat kaparikosa

Kélangan arta brana

 

Korupsi..

Ngaé makejang nyag

Ngaé makejang melarat

Begeh jatma-jatma nyakit ati

ulian korupsi, tresnané maguyang

 

Ni Putu Suarniati

embas ring Pebukit, 2 Oktober 1997, dados mahasisia semester VII, ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali,  STKIP Agama Hindu Amlapura

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Hubungi kami di WhatsApp
1