NGULURIN INDRIA ANTUK KORUPSI

olih: Ni Wayan Rusmiati

 

Sadina-dina sabilang wai

Tusing lemah tusing peteng

Beritané tuah indik korupsi

Korupsi…tradisi iragané ké ento?

Wakil-wakil rakyat

Nu ké ngelah ati nurani?

Pejabat-pejabat tinggi liu suba makrangkéng besi

Ulian ulap arta brana

Engsap tekén budi pekerti

Ngamarikosa gelah negara

Angon ngulurin indria sabilang wai

Ané betén tegarang tolih

Nu liu anak ané  kampih

Mulih!

Eda nolih jalan ané pelih

Pianak kurenané tolih

Luung gaé sinah luung kapangih

 

MATI IBA IDUP KAI

olih: Ni Wayan Rusmiati

 

Mirib suba aab gumi jani

Ngitungang hidup pedidi

Tusing peduli ané cenik mati

Madaya corah ngisinin liang ati

Dini ditu ngobral janji

Lakar menangin gumi

Disubané maan kedudukan tinggi

Mati iba idup kai

Mirib ngipi?

Munyiné  menangin gumi

Undang-undang KPK dirévisi

Méongé bengong kelangan gigi

Bikulé lega tan kadi-kadi

 

Ni Wayan Rusmiati

embas ring Gunung Bau, 10 November 1994, dados mahasisia semester VII  ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Hubungi kami di WhatsApp
1